PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK

Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. Bentuk teks bukan linear seperti jadual, graf, carta dan gambar rajah. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear, memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear.

Friday, August 28, 2009

PENGENALAN BAHAGIAN E

Pengenalan
  1. Bahagian E bertujuan menguji kebolehan calon untuk mengubah bentuk media komunikasi daripada bentuk bukan linear, iaitu bahan grafik kepada bentuk linear atau esei.
  2. Bahan grafik seperti jadual, carta aliran, carta pai, graf garis, graf bar dan gambar rajah digunakan untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat
  3. Bahan grafik mengandungi maklumat yang membentuk idea-idea utama untuk dipindahkan dalam bentuk teks linear
  4. Bahagian E turut menguji kebolehan calon untuk menganalisis data atau maklumat yang dikemukakan dalam bentuk grafik dan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk teks linear

No comments:

Post a Comment