PENTAFSIRAN BAHAN GRAFIK

Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. Bentuk teks bukan linear seperti jadual, graf, carta dan gambar rajah. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear, memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear.

Friday, August 28, 2009

PETUA 1 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA

Cara Menginterprestasi Data
  1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam jadual
  2. Perhatikan juga nota kaki, catatan tambahan dan nilai-nilai berserta unit kuantiti yang digunakan.
  3. Pemerhatian yang teliti dapat membantu calon memahami kandungan jadual dengan tepat
  4. Pastikan data-data yang dikemukakan dalam jawapan tidak diambil bulat-bulat daripada jadual.
  5. Data-data perlu diinterprestasi dan diproses dengan mengambil kira nilai perubahan sama ada pertambahan (peningkatan), pengurangan, peratusan perubahan atau peratusan sumbangan, bergantung kepada kehendak soalan.

No comments:

Post a Comment